VFC CHIBA

GIỚI THIỆU ĐỘI BÓNG VFC CHIBA

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CẦU THỦ THAM DỰ

GIẢI BÓNG ĐÁ FAVIJA KANTO CUP 2018

TÊN ĐỘI BÓNG : VFC CHIBA

Trang phục thi đấu số 1 :ĐỎ ĐEN

Trang phục thi đấu số 2 :VÀNG

Họ và tên người đại diện 1 :PHAN MẠNH CƯỜNG —-SĐT:080-3914-1810 ĐỘI TRƯỞNG

Họ và tên người đại diên 2 :TÔ MẠNH CƯỜNG   —-SĐT:080-4860-8668  ÔNG BẦU

Yêu cầu các đội bóng điền đầy đủ thông tin các thành viên của đội bóng vào trong các mục sau dưới đây:

  • ghi chú : Ảnh chân dung chụp khuôn mặt rõ nét. Không sử dụng hình toàn thân.
Số TT Ảnh chân dung

 

Họ tên Ngày tháng năm sinh Số áo Ví trí Chiều cao Cân nặng Cầu thủ được BTC mua bảo hiểm Cầu thủ đăng ký nhờ BTC mua bảo hiểm tụ túc
1   PHAN MẠNH

CƯỜNG

 

 

18/10/1991

 

 

7

 

 

TIỀN

VỆ

 

 

168

 

 

60

 

 

O

 
2   NGUYỄN TRỌNG

TĨNH

 

 

22/2/1991

 

 

22

 

 

TIỀN

VỆ

 

 

173

 

 

65

 

 

O

 
3   TÔ MẠNH

CƯỜNG

 

 

2/7/1980

 

 

16

 

 

HẬU

VỆ

 

 

175

 

 

65

 

 

O

 

 

 

4   HUỲNH TẤN

BỦU

 

 

20/2/1989

 

 

13

 

HẬU

VỆ

 

 

 

176

 

 

65

 

 

O

 
5 HOÀNG HẢI

DƯƠNG

 

 

15/6/1990

 

 

25

 

 

TIỀN

VỆ

 

 

172

 

 

68

 

 

O

 
6 NHỮ DUY

 

 

1/8/1990

 

 

91

 

 

TIỀN

VỆ

 

 

170

 

 

60

   
7 ĐINH XUÂN

CHUNG

 

 

16/7/1995

 

 

8

 

TIỀN

VỆ

 

 

 

165

 

 

58

 

 

O

 
8 PHẠM HŨU

DIỆN

 

 

15/2/1995

 

 

76

 

 

TIỀN

ĐẠO

 

 

168

 

 

70

 

 

O

 
9 NGUYỄN VĂN

SƠN

 

 

9/10/1995

 

 

9

 

 

HẬU

VỆ

 

 

168

 

 

60

 

 

O

 
10 TRẦN VĂN

PHÚC

 

 

1/8/1993

 

 

14

 

TIỀN

VỆ

 

 

 

168

 

 

65

   
11 HỒ VĂN

DƯƠNG

 

 

 

22/10/1994

 

 

92

 

 

TIỀN

ĐẠO

 

 

164

 

 

56

   
12 KIỀU VIẾT

TÂN

 

 

3/9/1998

 

 

08

 

 

TIỀN

VỆ

 

 

 

165

 

 

56

   
13 TRẦN QUỐC

HIỀN

 

 

1/5/1991

 

 

38

 

 

TIỀN

ĐẠO

 

 

165

 

 

54

   
14 HOÀNG VĂN

LÃM

 

 

24/12/1991

 

 

22

 

 

THỦ

MÔN

 

 

168

 

 

65

   
15 NGUYỄN ĐĂNG

NGHĨA

 

 

19/10/1995

 

 

95

 

 

HẬU

VỆ

 

 

175

 

 

70

 

 

O

 
16 NGUYỄN VĂN

TRANG

 

 

4/1/1993

 

 

93

 

HẬU

VỆ

 

 

 

165

 

 

60

   
17 LÊ  NHẬT

THANH

 

 

25/2/1994

 

 

38

 

 

HẬU

VỆ

 

 

165

 

 

60

 

 

O

 
18 HÀ TUYÊN  

 

17/10/1986

 

 

17

 

 

HẬU

VỆ

 

 

165

 

 

60

   
19 NGUYỄN VĂN

MẠNH

 

 

25/5/1990

 

 

10

 

 

TIỀN

ĐẠO

 

 

165

 

 

64

 

 

O

 
20 LÊ ĐÌNH

BỐN

 

 

 

5/2/1994

 

14

HẬU

VỆ

 

 

170

 

 

60

 

 

O

 
21 NGUYỄN TRƯÒNG

THỊNH

 

 

28/2/1991

 

 

5

 

HẬU

VỆ

 

 

 

182

 

 

62

 

 

O

 
22 NGUYỄN NGỌC

CAO KHANH

 

 

19/11/1990

 

 

15

 

 

HẬU

VỆ

 

 

175

 

 

75

 

 

O

 
23 NGUYỄN VĂN

TUẤN

25/10/1993  

 

6

 

HẬU

VỆ

 

 

 

160

 

 

60

 

 

O