Quy trình Khám sức khỏe tổng quát

Bước 1 Đăng ký gói khám và cung cấp thông tin cá nhân: 1 Bản scan hoặc copy mặt hộ chiếu của người đăng...

Gói khám tổng quát Bệnh viện Quốc tế Seiroka – Nhật...

GIỚI THIỆU BỆNH VIỆN QUỐC TẾ SEIROKA Bệnh viện được thành lập từ năm 1901 tại thủ đô Tokyo bởi...

Gói khám tổng quát Bệnh viện Đại học KEIO

GIỚI THIỆU BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC KEIO Bệnh viện KEIO là bệnh viện trực thuộc Đại Học KEIO - Một trường đại học...

Gói khám tổng quát Bệnh viện Toraromon

BỆNH VIỆN TORAROMON Bệnh viện Toranomon được thành lập năm 1958, là bệnh viện trung tâm của Hiệp hội hỗ...

Gói khám tổng quát Bệnh viện NCGM

GIỚI THIỆU BỆNH VIỆN NCGM Bệnh viện chúng tôi được thành lập vào năm 1868 và ban đầu là bệnh...

Gói khám tổng quát Bệnh viện Phía Tây Chiba

GIỚI THIỆU BỆNH VIỆN PHÍA TÂY CHIBA Bệnh viện đa khoa Tây Chiba là bệnh viện đa khoa tại tỉnh Chiba với số...

Gói khám tổng quát Bệnh viện Ariake

GIỚI THIỆU BỆNH VIỆN ARIAKE Bệnh viện được thành lập năm 1908. Từ năm 1934, bệnh viện hoạt động với...

Gói khám tổng quát Bệnh viện Takanawa Tokyo

GIỚI THIỆU BỆNH VIỆN TAKANAWA TOKYO (NHẬT BẢN) Bệnh viện TAKANAWA thành lập năm 1951, ban đầu là một bệnh...

Gói khám tổng quát Bênh viện Đại học Y Tokyo

GIỚI THIỆU BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y TOKYO Bệnh viện Đại học Y Tokyo (1931) là bệnh viện trực thuộc Đại...