Thông báo Kế hoạch tổ chức giải bóng đá người Việt...

Thông báo Kế hoạch tổ chức giải bóng đá người Việt tại Nhật khu vực Kanto năm 2024 “FAVIJA KANTO CUP...

ĐIỀU LỆ GIẢI BÓNG ĐÁ FAVIJA KANTO CUP 2023

ĐIỀU LỆ GIẢI BÓNG ĐÁ FAVIJA KANTO CUP 2023 (Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam...

VFC CHIBA

GIỚI THIỆU ĐỘI BÓNG VFC CHIBA DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CẦU THỦ THAM DỰ GIẢI BÓNG ĐÁ FAVIJA KANTO CUP 2018 TÊN ĐỘI...

SAKURA FC

GIỚI THIỆU ĐỘI BÓNG SAKURA FC DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CẦU THỦ THAM DỰ GIẢI BÓNG ĐÁ FAVIJA KANTO CUP 2018 TÊN...

NGHỆ TĨNH TOKYO FC

GIỚI THIỆU ĐỘI BÓNG NGHỆ TĨNH TOKYO FC DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CẦU THỦ THAM DỰ GIẢI BÓNG ĐÁ FAVIJA KANTO CUP...

ALADDIN FC

GIỚI THIỆU ĐỘI BÓNG ALADDIN FC TÊN ĐỘI BÓNG : ALADDIN FC Trang phục thi đấu số 1 : MÀU TRẮNG...

VNFFC

GIỚI THIỆU ĐỘI BÓNG  VNFFC DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CẦU THỦ THAM DỰ GIẢI BÓNG ĐÁ FAVIJA KANTO CUP 2018 TÊN ĐỘI...

VIỆT NAM JP FC

GIỚI THIỆU ĐỘI BÓNG VIỆT NAM JP FC DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CẦU THỦ THAM DỰ GIẢI BÓNG ĐÁ FAVIJA KANTO...

NHẬT TÓC FC

GIỚI THIỆU ĐỘI BÓNG NHẬT TÓC FC TÊN ĐỘI BÓNG :         NHẬT TÓC FC Trang phục thi đấu số 1 : TRẮNG Trang...

KIZUNA FC

GIỚI THIỆU ĐỘI BÓNG KIZUNA FC DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CẦU THỦ THAM DỰ GIẢI BÓNG ĐÁ FAVIJA KANTO CUP 2018 TÊN ĐỘI...