HITACHI TSUCHIURA FC

GIỚI THIỆU ĐỘI BÓNG HITACHI TSUCHIURA FC

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CẦU THỦ THAM DỰ

GIẢI BÓNG ĐÁ FAVIJA KANTO CUP 2018

TÊN ĐỘI BÓNG : HITACHI TSUCHIURA FC

Trang phục thi đấu số 1 : Trắng  Xanh  Rêu

Trang phục thi đấu số 2 : Đỏ đen

Họ và tên người đại diện 1 : Đinh Văn Đức       Số di động: 080-5052-4216

Họ và tên người đại diên 2 :      Lê Phúc Cường     Số di động: 080-9557-7677

Yêu cầu các đội bóng điền đầy đủ thông tin các thành viên của đội bóng vào trong các mục sau dưới đây:

  • ghi chú : Ảnh chân dung chụp khuôn mặt rõ nét. Không sử dụng hình toàn thân.
Số TT Ảnh chân dung

 

Họ tên Ngày tháng năm sinh Số áo Ví trí Chiều cao

Cm

Cân nặng

Kg

Cầu thủ được BTC mua bảo hiểm Cầu thủ đăng ký nhờ BTC mua bảo hiểm tụ túc
1 ĐINH VĂN ĐỨC 15/07/1994 09 TIỀN ĐẠO 165 62 0
2 LÊ PHÚC CƯỜNG 05/02/1991 03 HẬU VỆ 172 72 0
3 LÊ ĐĂNG THẮNG 20/09/1990 10 HẬU VỆ 172 62 0
4 ĐÀO VĂN VẺ 16/10/1992 92 HẬU VỆ 170 70 0
5 LÊ ĐĂNG NHÂN 25/08/1995 15 TIỀN ĐẠO 165 55 0
6 TÔ THANH HẢI 08/11/1993 93 TIỀN ĐẠO 165 55 0
7 PHẠM NGỌC HÙNG 15/05/1990 90 HẬU VỆ 167 70 0
8 TRẦN QUỐC ĐỒNG 11/11/1988 88 HẬU VỆ 180 72 0
9 NGUYỄN QUANG NGHĨA 12/10/1986 96 HẬU VỆ 170 68 0
10 NGUYỄN VĂN ĐỨC 04/11/1993 04 HẬU VỆ 165 60 0
11 PHAN ĐÌNH TOÀN 30/04/1993 19 TIỀN ĐẠO 165 58 0
12 NGUYỄN VĂN 19/01/1998 14 HẬU VỆ 167 57 0
13 PHẠM HUY HOÀNG 14/01/1998 08 THỦ MÔN 173 57 0
14 NGUYỄN MINH HOÀNG 02/09/1980 01 THỦ MÔN 170 68 0
15 DƯƠNG QUỐC ĐỊNH 25/09/1989 6 TIỀN VỆ 174 72 0
16 PHẠM VĂN NGHĨA 17/12/1995 91 HẬU VỆ 180 70 0
17 NÔNG PHƯƠNG TUẤN 10/03/1995 97 TIỀN VỆ 180 72 0
18 ĐINH CÔNG MINH 06/07/1994 37 TIỀN VỆ 175 65 0
19 NGUYỄN VĂN THÁI 25/06/1985 11 HẬU VỆ 165 60 0
20 CAO CÔNG MINH 06/04/1993 38 TIỀN VỆ 158 55 0
21 NGUYỄN CÔNG SỬU 07/04/1985 85 TIỀN ĐẠO 165 65 0
22 NGUYỄN DUY THƯỜNG 05/06/1995 12 HẬU VỆ 170 60 0
23 NGÔ HOÀNG NAM 15/07/1996 08 TIỀN VỆ 167 65 0
24 NGUYỄN TRỌNG LONG 15/02/1992 39 HẬU VỆ 160 56 0