FC DIỄN CHÂU

GIỚI THIỆU ĐỘI BÓNG FC DIỄN CHÂU

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CẦU THỦ THAM DỰ GIẢI BÓNG ĐÁ FAVIJA KANTO CUP 2018 TÊN ĐỘI BÓNG : FC Diễn Châu Trang phục thi đấu: Quần áo màu vàng Họ và tên người đại diện: Trần Ngọc Long Số điện thoại: 07043460205.

Họ tên Năm sinh số áo vị trí chiều cao cân nặng Được BTC mua bảo hiểm 1

Trần Ngọc Long 31/8/1995 1 0 tiền đạo 170 60 O 2

Cao Đức Lương 10/8/1994 6 9 hậu vệ 170 60 O 3

Trần Thái Ngọc 20/1/1996 9 1 hậu vệ 158 56 O 4

Lê Tùng Lâm 2/7/1990 9 0 tiền đạo 150 58 O 5

Phạm Văn Mạnh 26/8/1996 6 8 tiền đạo 168 65 O 6

Trương Đình Dũng 21/5/1993 1 9 tiền vệ 179 60 O 7

Trươn g Sỹ Tài 14/12/199 3 9 9 hậu vệ 171 58 O 8

Trần Văn Thạch 28/12/199 7 6 8 hậu vệ 164 63 O 9

Hoàng Văn Tâm 10/10/199 7 8 hậu vệ 170 68 O 10

Lê Xuân Thế 26/2/1986 6 6 tiền vệ 169 60 O 11

Trần Văn Trung 23/7/1996 9 6 tiền vệ 170 60 O 12

Nguyễ n Văn Quân 19/8/1998 0 0 Thủ mô n 165 53 O 13

Cao Xuân Đình 30/4/1994 2 3 Thủ mô n 168 57 O 14

Nguyễn Đức Huy 16/3/1997 9 7 tiền đạo 166 56 O 15

Hạp Tiến Khánh 16/4/1995 5 tiền vệ 178 70 O 16

Cao Xuân Bình 28/3/1995 9 5 hậu vệ 170 75 X 17

Hoàng Trường Giang 13/5/1998 7 4  tiền vệ 163 65 X 18

Dương Văn Tình  19/4/1997 1 1  tiền vệ  163 52 X 19

Phan Hữu Anh  28/11/199 1 9  tiền vệ  170 63 X