YOKOHAMA FC

GIỚI THIỆU ĐỘI BÓNG YOKOHAMA FC

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CẦU THỦ THAM DỰ

GIẢI BÓNG ĐÁ FAVIJA KANTO CUP 2018

TÊN ĐỘI BÓNG : YOKOHAMA FC

Trang phục thi đấu số 1 : Xanh

Trang phục thi đấu số 2 : Trắng

Họ và tên người đại diện 1 :     Nguyễn Hữu Hòa          Số di động: 080-4434-6886

Họ và tên người đại diên 2 :      Hứa Hồng Thái                     Số di động: 070-1598-0520

Số TT Ảnh chân dung

 

Họ tên Ngày tháng năm sinh Số áo Ví trí Chiều cao Cân nặng Cầu thủ được BTC mua bảo hiểm Cầu thủ đăng ký nhờ BTC mua bảo hiểm tụ túc
1 Nguyễn Hữu Hòa 05/10/1970 23 Tiền đạo 168 65   O
2 Phan Khánh Phương 21/5/1984 2 Hậu vệ 169 65   O
3 Hứa Hồng Thái 27/6/1990 10 Tiền đạo 170 66 O

 

 
4 Võ Văn Trường 25/2/1996 9 Tiền đạo 170 63   O
5 Nguyễn Đình Điệt 09/11/1988 8 Tiền vệ 199 63 O  
6 Phương Văn Luận 26/8/1994 17 Tiền vệ 168 60 O  
7 Lê Minh Tiến 26/12/1993 26 Tiền đạo 171 67   O
8 / Nguyễn Xuân Giang Nam 28/09/1991 55 Hậu vệ 170 65 O  
9 Đoàn Tiến Dũng 10/5/1995 95 Hậu vệ 162 63 O  
10 Trần Trọng Nam 14/6/1992 34 Tiền vệ 172 62   O
11 Nguyễn Văn Hải 6/10/1995 3 Tiền vệ 179 82 O  
12 Nguyễn Hoàng Sơn 3/10/1997 1 Thủ môn 170 60 O  
13 Nguyễn Đình Hải 5/12/1999 99 Thủ môn 166 57 O  
14 Võ Văn Cương 21/1/1995 7 Hậu vệ 170 65 O  
15 Hà Văn Đông 24/8/1997 97 Tiền vệ 170 62 O  
16 Nguyễn Quang Sáng 11/3/1992 11 Tiền vệ 172 74 O  
17 Võ Trí Thức 19/9/1992 91 Hậu vệ 168 79 O  
18 Nguyễn Đình Thi 11/9/1992 45 Hậu vệ 173 65 O  
19 Lê Văn Thực 5/8/1990 35 Tiền vệ 171 66 O  
20 Đặng Văn Bình 12/10/1995 19 Hậu vệ 165 60 O  
21 Hoàng Đức Mạnh 25/11/1993 24 Tiền vệ 173 63   O
22 Nguyễn Thanh Bình 2/9/1991 76 Tiền vệ 160 55   O
23 Hồ Cầm 8/8/1991 27 Hậu vệ 164 62   O
24 Trịnh Văn Phú 17/9/1991 90 Tiền vệ 164 59   O
25 Nguyễn Thành Trung 4/1/1998 20 Tiền vệ 165 65   O
26 Nguyễn Văn Quân 10//5/1998 22 Tiền vê 168 66   O