VTV1 đưa tin về giải bóng đá FAVIJA KANTO CUP 2018

Kênh truyền hình VTV1 đưa tin về giải bóng đá FAVIJA KANTO CUP 2018