[Thời sự VTV1] VJIIC đưa công nghệ tế bào gốc tiến gần với người dân Việt Nam

Chương trình THỜI SỰ VTV1 lúc 14h ngày 03/06/2017 đưa tin về công nghệ tế bào gốc của Nhật bản được áp dụng chính thức và tiến gần hơn với người bệnh Việt Nam thông qua công ty VJIIC.