Giải bóng đá NTO mở rộng. Cup mùa xuân 2019

Giải bóng đá NTO mở rộng.
Cup mùa xuân 2019.

Vào ngày 3/1/2019 từ 9h-16h
Địa điểm công viên Nagai.
Khai bóng cho các team mới thành lập .
Vì các đội bóng mới ít đc tham gia nhiều giải để cọ xát,học hỏi để chuẩn bị cho các giải đấu lớn của khu vực Osaka năm 2019

Danh sách 10 đội bóng tham gia giải.
1:NTO FC
2: Hoshimi fc .
3 Family fc 18
4:Xứ quảng fc
5:Fc hà tây.
6:Choa Kansai.
7:Việt fc.
8:nara fc
9:Hải phòng fc.
10:Renmei fc

Đơn vị tổ chức CLB NTO FC