Fc Hitachi Tsuchiura

Fc Hitachi Tsuchiura được thành lập vào tháng 6 năm 2018. Với mục đích nâng cao sức khỏe để học tập và công tác tốt, cũng như tạo ra một sân chơi nơi mọi người có thể quên đi những mệt mỏi thường ngày. Fc Hitachi Tsuchiura đã và đang tham gia nhiều họat động đa dạng cũng như dành được một số danh hiệu:
Tháng 5 /2018 quán quân KFC CUP 2018
Tháng 9/2018 quán quân Mito Cup được tổ chức tại Mito tỉnh Ibaraki.
Tháng 10/2018 quán quân Tsukuba Daigaku
Khẩu hiệu của chúng tôi: Bóng đá là đam mê,Khi được chơi bóng chúng tôi quên hết muộn phiền. Khi vào sân, không cần đá hay đá dở, chúng tôi luôn hết mình vì trận đấu. Fc Hitachi Tsuchiura tôn trọng niềm đam mê, tôn trọng chính đối thủ.