FC ANH EM

GIỚI THIỆU ĐỘI BÓNG FC ANH  EM

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CẦU THỦ THAM DỰ

GIẢI BÓNG ĐÁ FAVIJA KANTO CUP 2018

TÊN ĐỘI BÓNG : ANH EM FC ( Chiba friendship)

Trang phục thi đấu số 1 :áo vàng+ quần vàng+ tất vàng

Trang phục thi đấu số 2 :áo trắng có sọc vàng chính giữa+ quần trắng+ tất vàng

Họ và tên người đại diện 1 :NGUYỄN VĂN HANH

Họ và tên người đại diên 2 :NGUYỄN VĂN KHẨN

 

STT

 

Ảnh chân dung

 

Họ và tên

 

Ngày tháng năm sinh

 

 

Số áo

 

Vị trí

 

Chiều Cao

 

Cân năng

Cầu thủ được BTC mua bảo hiểm Cầu thủ nhờ

 BTC mua bảo hiểm

1 Nguyễn Văn Hanh 17/10/1991 6 Tiền vệ 170 64 O  
2 Nguyễn Mạnh Linh 04/08/1995 23 Tiền vệ 163 65 O  
3 Trịnh Ngọc Tùng 02/02/1992 36 Hậu vệ 172 69    
4 Nguyễn Tất Thái 25/01/1997 11 Tiền đạo 171 63 O  
5 Phí Tiến Thành 05/07/1995 9 Tiền đạo 169 60 O  
6 Đồng Văn Việt 23/03/1995 34 Tiền đạo 167 69 O  
7 Huỳnh Tấn Đạt 11/11/1996 77 Tiền đạo 158 60 O  
8 Nguyễn Văn Nam 10/01/1997 12 Tiền đạo 160 56 O  
9 Nguyễn Văn Thuần 10/02/1996 21 Hậu vệ 159 64    
10 Khúc Chi Hợp 02/09/1994 7 Tiền đạo 162 55 O  
11 Phạm Tiến Anh 10/07/1996 20 Tiền đạo 162 61    
12 Nguyễn Văn Hồng 10/10/1996 38 Tiền đạo 163 59 O  
13 Phan Văn Hoàng 02/09/1995 37 Hậu vệ 170 64    
14 Phùng Văn Đạt 15/08/1988 8 Hậu vệ 168 62 O  
15 Nguyễn Văn Hưng 10/01/1996 97 Hậu vệ 158 65    
16 Đỗ Văn Chiến 03/06/1996 96 Tiền đạo 163 62 O  
17 Trần Tiến Thịnh 31/12/1988 5 Hậu vệ 162 63    
18 Nguyễn Mai                 Phương 20/10/1990 90 Tiền vệ 169 65 O  
19 Nguyễn Văn Khẩn 01/10/1993 18 Hậu vệ 173 66    
20 Hoàng Văn Trang 25/10/1993 25 Hậu vệ 168 61    
21 Phan Quang Ý 22/06/1996 10 Tiền vệ 168 62 O  
22 Nguyễn Hoài Nam 15/09/1998 22 Hậu vệ 158 54    
23 Trinh Duy Nhat 19/02/1998 53 Hậu vệ 168 63    
24 Nguyễn Đình Bảo 22/06/1997 19 Tiền đạo 160 53 O  
25 Huỳnh Thế Quang   18/01/1990 1 Thủ môn 170 64 O  
26 Lê Ngọc Sơn 23/06/1998 22 Hậu vệ 160 59    
27 Đặng Văn Việt 01/10/1989 89 Tiền vệ 165 70