Lễ ký kết hợp tác giữa Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA)

Thời sự VTV1 (bản tin cuối ngày 26/3/2024) đưa tin!
Lễ ký kết hợp tác giữa Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA)