Giáo sư Fujimoto Koji đã tới thăm và làm việc với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA)

Chiều nay, mùng 7/11/2023, giáo sư Fujimoto Koji
• Nguyên trưởng ban thư ký nội các, phòng chiến lược y tế và sức khoẻ
• Nguyên trưởng ban công nghiệp y tế – Bộ Kinh tế thương mại và công nghiệp Nhật Bản
• Phó chủ tịch tổ chức hỗ trợ khẩn cấp Nhật Bản (EAJ)
đã tới thăm và làm việc với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA)
本日(令和5年11月7日)午後、藤本 康二教授
*元経済産業省ヘルスケア産業課長(初代)
*元内閣官房審議官(健康医療戦略室)
*日本エマージェンシーアシスタンス(EAJ)取締役
が一般社団法人日本ベトナム国際交流機構(FAVIJA)を訪問しました。👉https://nurseorb.com/fujimoto